Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Výběrové řízení MAS

 

MAS Podbrněnsko hledá nového pracovníka do kanceláře MAS! 

 

 

Stránka

Výtvarné kurzy - Ivaň 1.10.2019


Výtvarné kurzy - ateliér Mata - nabídka na nový školní rok 

Pozvánka zde


10. 9. 2019

Pohořelice se snad dočkají nového autobusového spojení


Město Pohořelice dlouhodobě usiluje o zavedení přímého autobusového spojení pro občany Smolína do Brna a z Brna. Se zajížděním autobusů linky 105 (Mikulov) do Smolína nesouhlasili zástupci KORDISu (společnost založená Jihomoravským krajem a městem Brno ke koordinaci základní dopravní obslužnosti kraje i v rámci Brna). Základní argument byla (mimo jíné) návaznost autobusového spojení na vlakové jízdní řády i jízdní řády dalších autobusů, potřeba zajistit řidičům zákonné přestávky k odpočinku na konečné stanici a délka jízdní doby (a tím i atraktivita pro využívání hromadné dopravy občany).

Při letošním dotazu na možnost průjezdu přímé linky do Brna přes Smolín jsme se dozvěděli, že máme určitou naději. Důvodem je vznik nových pracovních příležitostí ve firmách okolo Brna – Syrovice, Rajhrad – a potřeba zajistit i tam dopravní spojení. S největší pravděpodobností tak bude zřízena linka Pohořelice - Smolín, Medlov, Sobotovice, Ledce, Syrovice, Rajhrad a Modřice do Brna, k Ústřednímu hřbitovu. Stávající linka 105 by měla být mezi Pohořelicemi a Brnem vedena po dálnici. Současně by však měla být zrušena linka 523 (Pohořelice – Medlov – Židlochovice) a spojení mezi Pohořelicemi a Židlochovicemi by mělo být zajištěno s přestupem v Ledcích mezi novou linkou Pohořelice – Brno a linkou 154.

Do Židlochovic budou tedy mít občané (i studenti gymnázia) spoj zajištěn. Detailní návrhy jízdních řádů bychom měli dostat v průběhu září. Podle informace by autobusy do Brna měly jezdit i o víkendu. Změny nastanou od platnosti nových jízdních řádů, tedy od 15. 12. 2019. Věříme, že uvedená opatření přispějí k lepší dopravní obslužnosti občanů Smolína, a že i  nadále zůstane zachována dopravní dostupnost zdravotnických a školských zařízení v Židlochovicích. Po obdržení dalších informací budeme občany opět informovat.


9. 9. 2019

Vítr zastaví stromy, ve Vranovicích vysází také nové aleje


Životní prostředí ve Vranovicích vylepší pět biokoridorů, dva větrolamy, aleje a biocentrum. Obec chce úpravy stihnout buď letos na podzim nebo příští rok na jaře. „V příštích týdnech se bude konat výběrové řízení na zhotovitele, kterého budeme znát v září či říjnu,“ uvedl starosta Vranovic Jan Helikar.


9. 9. 2019

Ukončení sezóny na cyklostezce Brno - Vídeň se Slavnostmi burčáku


2. 9. 2019

Sál v Branišovicích nabídne místo na cvičení i kancelář sociální pracovnice


Sál kulturního domu všichni občané znají. Svou velikostí byl v tehdejším okrese Znojmo druhý největší. Kulturní život do něj nepochybně patří. Na elektroinstalaci, osvětlení a stropu však vidíme zub času. V souladu s komunitním setkáváním je i dotační program: „MAS Podbrněnsko, spolek – IROP – Podpora sociálně integračních a aktivizačních projektů a služeb začleňujících různé skupiny obyvatel do života komunity“.

Do konce června tedy podáme žádost o dotaci, alokovaná částka v programu je 2 891 630 korun a rádi bychom byli úspěšní a tuto část získali pro Branišovice. Dotace na tento projekt by činila téměř 95 %, tedy téměř 2 746 450 korun. Nechali jsme si zpracovat návrh architekty komunitního centra, včetně vybudování bezbariérové rampy pro přístup do sálu a vybudování šatny a kanceláře sociální pracovnice, na kterou bychom také rádi dostali 95 %.

Přibližně po dobu dvou let by se věnovala místním občanům a radila jim v oblasti finanční gramotnosti, sociální a psychologické problematice, taktéž s žádostmi a vyřízením dávek a podobně. V komunitním centru budou mít své místo i spolky, pro realizaci svých aktivit a odkladové plochy pro svůj majetek. Taktéž počítáme s využitím na cvičení jógy a cvičení rodičů s dětmi. Realizace projektu je podmíněna přidělením dotace.


26. 8. 2019

Kontakty - Policie Pohořelice - obvodní oddělení


Obvodní oddělení Policie ČR Pohořelice

Adresa: Loděnická 754 , Pohořelice 691 23

Tel.: +420 974 632 791

Fax: +420 974 632 795

E-mail: bo.oop.pohorelice.podatelna@pcr.cz

Vedoucí oddělení: npor. Mgr. Bc. Miloš Rouzek, tel. +420 974 632 793, mobil: +420 724 348 055 

Zástupce vedoucího oddělení: npor. Mgr. Ondřej Třešňák, tel. +420 974 632 794 

Leták ZDE


22. 3. 2019

Shromáždění starostů DSO Čistá Jihlava


Dne 29.11.2018 se na Městském úřadu v Pohořelicích uskuteční shromáždění starostů členských obcí Sdružení obcí ČISTÁ JIHLAVA. Začátek je v 10.00 hod. v konferenčním sále úřadu.

Pozvánka zde


19. 11. 2018

Prodloužení výzvy tzv. "kotlíkových dotací"


V rámci dotačního programu Jihomoravského kraje tzv. kotlíkových dotací byla prodloužena výzva k předkládání žádostí o dotaci do 31. 03. 2019 (projekt „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji II“).

Od roku 2022 budou moci být v provozu pouze kotle na tuhá paliva, které splňují minimálně 3. emisní třídu (zpravidla se jedná o kotle s datem výroby po roce 2000). Pokud tyto kotle nebudou vyměněny, dojde k porušení Zákona o ochraně ovzduší z roku 2012 a hrozí uložení pokuty ve výši až 50.000 Kč.

Dotace je určena na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech za nový ekologický kotel (kotle na biomasu, kombinované kotle na uhlí a biomasu, plynové kondenzační kotle či tepelná čerpadla). Dále na novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu, úpravy spalinových cest a další.

Maximální výše dotace činí 127.500 Kč. Dotace se odvíjí od typu nového kotle a lokality, ve které se rodinný dům nachází. Seznam prioritních obcí je uveden zde. Ze správního obvodu ORP Pohořelice sem spadají Pohořelice a Vranovice. 

 

Žádost se podává elektronicky prostřednictvím Dotačního portálu JMK. Veškeré informace naleznete na webových stránkách Jihomoravského kraje, sekci Granty a dotace:

https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=346840&TypeID=2

Kontakty na projektové manažerky:

Ing. Tereza Rosypalová, e-mail: rosypalova.tereza@kr-jihomoravsky.cz, tel.: 541 651 371

Bc. Jana Skácelová, e-mail: skacelova.jana@kr-jihomoravsky.cz, tel.: 541 651 407

Ing. Anna Gelová, e-mail: gelova.anna@kr-jihomoravsky.cz, tel.: 541 651 231

Bc. Kateřina Fafílková, e-mail: fafilkova.katerina@kr-jihomoravsky.cz, tel.: 541 651 425

Ing. Silvie Huberová, e-mail: huberova.silvie@kr-jihomoravsky.cz, tel: 541 651 412

Lokální vytápění domácností se významně podílí na nadlimitních koncentracích znečišťujících látek v ovzduší v Jihomoravském kraji. Lokální topeniště jsou v rámci kraje druhým největším zdrojem znečištění ovzduší, a mají tak významný vliv na životní prostředí. Topeniště jsou na území kraje hustě rozmístěna na relativně malé ploše převážně menších sídelních útvarů a emise jsou vypouštěny přímo do dýchací zóny obyvatel. To má výrazný negativní dopad na zdraví a kvalitu života obyvatel kraje. Kotle umístěné zejména v rodinných domcích jsou v převážné míře zastaralé. Navíc se mnohdy jako palivo využívají materiály patřící do separovaného sběru a komunálních odpadových nádob.

Dotační program - celý text

Informační leták

 


30. 9. 2018

Jazykové kurzy Pohořelice


Zápis do jazykových kurzů Orange Academy se slevou.

Jazyková škola Orange Academy zahájila zápis do kurzů anglického a německého jazyka pro dospělé i pro děti v novém školním roce. V nabídce jsou kurzy pro dospělé všech pokročilostí i kurzy pro děti školního věku. Novinkou je kurz pro předškoláky. Při registraci do konce srpna získáte 5% slevu, při úhradě kurzovného do 7.9. učebnici ke kurzům Effective English/Effektives Deutsch ZDARMA.
Ke všem kurzům přístup do Orange e-learningu ZDARMA.

Více informací: https://orangeacademy.cz/jazykove-kurzy, 776 026 593, pohorelice@orangeacademy.cz 


21. 8. 2018

Charitní pečovatelská služba na Pohořelicku


Charitní pečovatelská služba působí na Pohořelicku již od 2008.

Posláním naší pečovatelské služby je poskytnout kvalitní pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením tak, aby mohli zůstat ve svém přirozeném domácím prostředí. Proto spolupracujeme s uživateli naší služby individuálně tak, abychom zachovali jejich domácí zvyklosti a oni mohli důstojně žít a případně opět se zapojovat do běžného života společnosti. Zároveň podporujeme schopnosti klienta a dopomáháme i k co největší jeho soběstačnosti. Důležitou součástí spolupráce je rodina klienta. Blízkost rodiny je pro každého z nás velmi důležitá a pro osoby, které věkem či onemocněním dochází o plnou svoji soběstačnost, je nepostradatelná. Pečovatelská služba dochází do domácností v předem určeném a vymezeném čase během celého dne tak, aby pomoc byla smysluplná a splnila klientům jejich přání, zůstat co nejdéle doma. Pokud to situace vyžaduje, zabezpečujeme podporu klientům i ve večerních hodinách a o víkendech. Tuto službu i mimo všední dny už několik našich klientů plně využilo. Pracovní doba: pondělí – neděle 7:00 – 20:00


29. 5. 2018

Stránka