Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Policie

Stránka

Prodloužení výzvy tzv. "kotlíkových dotací"


V rámci dotačního programu Jihomoravského kraje tzv. kotlíkových dotací byla prodloužena výzva k předkládání žádostí o dotaci do 31. 03. 2019 (projekt „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji II“).

Od roku 2022 budou moci být v provozu pouze kotle na tuhá paliva, které splňují minimálně 3. emisní třídu (zpravidla se jedná o kotle s datem výroby po roce 2000). Pokud tyto kotle nebudou vyměněny, dojde k porušení Zákona o ochraně ovzduší z roku 2012 a hrozí uložení pokuty ve výši až 50.000 Kč.

Dotace je určena na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech za nový ekologický kotel (kotle na biomasu, kombinované kotle na uhlí a biomasu, plynové kondenzační kotle či tepelná čerpadla). Dále na novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu, úpravy spalinových cest a další.

Maximální výše dotace činí 127.500 Kč. Dotace se odvíjí od typu nového kotle a lokality, ve které se rodinný dům nachází. Seznam prioritních obcí je uveden zde. Ze správního obvodu ORP Pohořelice sem spadají Pohořelice a Vranovice. 

 

Žádost se podává elektronicky prostřednictvím Dotačního portálu JMK. Veškeré informace naleznete na webových stránkách Jihomoravského kraje, sekci Granty a dotace:

https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=346840&TypeID=2

Kontakty na projektové manažerky:

Ing. Tereza Rosypalová, e-mail: rosypalova.tereza@kr-jihomoravsky.cz, tel.: 541 651 371

Bc. Jana Skácelová, e-mail: skacelova.jana@kr-jihomoravsky.cz, tel.: 541 651 407

Ing. Anna Gelová, e-mail: gelova.anna@kr-jihomoravsky.cz, tel.: 541 651 231

Bc. Kateřina Fafílková, e-mail: fafilkova.katerina@kr-jihomoravsky.cz, tel.: 541 651 425

Ing. Silvie Huberová, e-mail: huberova.silvie@kr-jihomoravsky.cz, tel: 541 651 412

Lokální vytápění domácností se významně podílí na nadlimitních koncentracích znečišťujících látek v ovzduší v Jihomoravském kraji. Lokální topeniště jsou v rámci kraje druhým největším zdrojem znečištění ovzduší, a mají tak významný vliv na životní prostředí. Topeniště jsou na území kraje hustě rozmístěna na relativně malé ploše převážně menších sídelních útvarů a emise jsou vypouštěny přímo do dýchací zóny obyvatel. To má výrazný negativní dopad na zdraví a kvalitu života obyvatel kraje. Kotle umístěné zejména v rodinných domcích jsou v převážné míře zastaralé. Navíc se mnohdy jako palivo využívají materiály patřící do separovaného sběru a komunálních odpadových nádob.

Dotační program - celý text

Informační leták

 


30. 9. 2018

Jazykové kurzy Pohořelice


Zápis do jazykových kurzů Orange Academy se slevou.

Jazyková škola Orange Academy zahájila zápis do kurzů anglického a německého jazyka pro dospělé i pro děti v novém školním roce. V nabídce jsou kurzy pro dospělé všech pokročilostí i kurzy pro děti školního věku. Novinkou je kurz pro předškoláky. Při registraci do konce srpna získáte 5% slevu, při úhradě kurzovného do 7.9. učebnici ke kurzům Effective English/Effektives Deutsch ZDARMA.
Ke všem kurzům přístup do Orange e-learningu ZDARMA.

Více informací: https://orangeacademy.cz/jazykove-kurzy, 776 026 593, pohorelice@orangeacademy.cz 


21. 8. 2018

Charitní pečovatelská služba na Pohořelicku


Charitní pečovatelská služba působí na Pohořelicku již od 2008.

Posláním naší pečovatelské služby je poskytnout kvalitní pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením tak, aby mohli zůstat ve svém přirozeném domácím prostředí. Proto spolupracujeme s uživateli naší služby individuálně tak, abychom zachovali jejich domácí zvyklosti a oni mohli důstojně žít a případně opět se zapojovat do běžného života společnosti. Zároveň podporujeme schopnosti klienta a dopomáháme i k co největší jeho soběstačnosti. Důležitou součástí spolupráce je rodina klienta. Blízkost rodiny je pro každého z nás velmi důležitá a pro osoby, které věkem či onemocněním dochází o plnou svoji soběstačnost, je nepostradatelná. Pečovatelská služba dochází do domácností v předem určeném a vymezeném čase během celého dne tak, aby pomoc byla smysluplná a splnila klientům jejich přání, zůstat co nejdéle doma. Pokud to situace vyžaduje, zabezpečujeme podporu klientům i ve večerních hodinách a o víkendech. Tuto službu i mimo všední dny už několik našich klientů plně využilo. Pracovní doba: pondělí – neděle 7:00 – 20:00


29. 5. 2018

Paarův zámeček má novou šanci. Pohořelice na něj dostanou desítky milionů


tyřiatřicet milionů korun mají přislíbené Pohořelice jako dotaci na opravu Paarova zámečku. Chátrající stavba dostane novou šanci k využití v následujících dvou letech. Vedení města chce do památky vrátit školní výuku. Děti si tam podle všeho osvojí zacházení s výpočetní technikou či ekologickou výchovu.


4. 9. 2017

V Přibicích roste díky dotačnímu programu téměř 40 nových stromů a přes 400 keřů


Díky úspěšně podpořenému dotačnímu projektu v rámci akce naše stromy 2017 má obec nyní opět více zeleně. Akce se zúčastnili žáci místní mateřské i základní školy a široká veřejnost. Program byl zahájen ve škole výukou o stromech a dřevinách, do které se mohl zapojit kdokoliv z řad široké veřejnosti. Následně jsme společně se žáky základní a mateřské školy a veřejnosti v rámci terénní akce poznávali stromy v naší obci. Nechybělo ani pásmo básniček a písniček na téma „stromy“. U dětského hřiště nad knihovnou byla připravena ukázka štěpkování odpadu vzniklého z ořezu dřevin a jeho zpětného využití jako mulčovacího materiálu do nových výsadeb.

Vedení obce potěšil zájem občanů o návrhy na umístění jednotlivých stromů a nutno podotknout, že stromy byly nakonec vysazeny za spolupráce žáků školy, zaměstnanců obce a veřejnosti na všechny obecní pozemky, které byly veřejností navrženy k  osázení. Podmínkou dotace bylo vysázení 20ti stromů a 400 keřů. Nakonec však díky registraci obce v Agro Tuřany, jako velkoodběratele, bylo využito cca 30% slevy na nákup dřevin. Rozpočet akce mírně přesáhl 70 000,- Kč, z nichž 50 000,- uhradí Jihomoravský kraj. Nakonec bylo vysazeno celkem po obci 38 stromů a u dětských hřišť 400 keřů buxusu. Nejvíce se vysadilo lip, a to 16 kusů. Vysazeny byly také borovice, tulipánovníky, jinany, hloh, cedry, sekvoje, červené kaštany a jerlín. Bylo nádherné pozorovat děti, s jakou chutí se vrhly na výsadbu.


23. 6. 2017

Kontakty - Policie Pohořelice - obvodní oddělení


Obvodní oddělení Policie ČR Pohořelice

Adresa: Loděnická 754 , Pohořelice 691 23

Tel.: +420 974 632 791

Fax: +420 974 632 795

E-mail: bo.oop.pohorelice.podatelna@pcr.cz

Vedoucí oddělení: npor. Mgr. Bc. Miloš Rouzek, tel. +420 974 632 793, mobil: +420 724 348 055 

Zástupce vedoucího oddělení: npor. Mgr. Ondřej Třešňák, tel. +420 974 632 794 

Leták ZDE


29. 3. 2017

Žádost o dotaci z PRV JMK pro rok 2017


Svazek odeslal k žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2017, dotační podprogram Podpora rozvoje venkova JMK 2017 na akci " Nákup zařízení INFRASET včetně příslušenství" v celkové výši nákladů 290.000,- Kč. 

Žádostbyla evidována pod číslem jednacím 34231.


2. 2. 2017

Služba Trojlístek - sblížení tří generací


Služba Trojlístek  je sblížení tří generací ® nabízí partnerství mezi rodinami a náhradními babičkami. Cílem služby Trojlístek je usnadnění návratu na trh práce rodičům dětí do 15 let věku a současně vytváří možnost přivýdělku pro ženy zralého věku.

informace zde


8. 9. 2016

DSO na shromáždění starostů schválilo strategii rozvoje


Dne 26.4.2016 proběhlo v Pohořelicích shromáždění starostů. Na tomto shromáždění byl především diskutován projekt Center společných služeb. Zástupci obcí se shodli, že je třeba ze strany Svazu měst a obcí ČR dalších informací, bez nichž se není možné kvalifikovaně rozhodnout o formě a způsobu plného spuštění Centra.

Na tomto shromáždění však přítomní starostové schválili i poslední verzi strategie DSO. Na jejím základě bude možné například čerpat dotace. Dále byly schváleny i podklady pro rozvoj nemotorové dopravy v regionu. Ty budou do budoucna tvořit nezbytnou informační bázi z níž se bude vycházet při plánování cyklistického značení či budování cyklostezek.

 

 


27. 4. 2016

Informační semináře pro zájemce o Kotlíkové dotace


Proběhly úspěšné informační semináře pro žadatele o kotlíkové dotace, které ve spolupráci s MAS Podbrněnsko zorganizovalo Centrum společných služeb DSO Čistá Jihlava.

Dne 19.1.2016 se v Pohořelicích sešlo více než 50 účastníků. Nejaktuálnější informace o možnostech získat dotační prostředky na výměnu kotlů na pevná paliva, popřípadě na další úspory přednesli pracovníci odboru regionálního rozvoje Jihomoravského kraje a zástupce Státního fondu životního prostředí.

kotlikove dotace

Druhý seminář uspořádalo CSS dne 21.1.2016 od 18,00  na obecním úřadu v Ivani.

Obou akcí se dohromady zúčastnilo a bylo tak o dotaci informováno a proškoleno více než 70 účastníků. Děkujeme všem účastníkům i přednášejícím a pořadatelům, přejeme hodně zdaru u žádostí a doufáme v brzké setkání na další úspěšné akci.

 

Veškeré potřebné informace o kotlíkových dotacích najdou zájemci na webu Jihomoravského kraje. Informace o Nové zelené úsporám naleznou zájemci na těchto stránkách.

kotlikove dotac

Centrum společných služeb nabízí všem občanům členských obcí konzultaci žádostí a zodpovídání dotazů, týkajících se kotlíkových dotací, a to jak telefonicky, tak i osobně po domluvě v časech provozu CSS.


20. 1. 2016

Stránka