Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Začátek realizace projektu Komunikace obcí s veřejností v DSO Čistá Jihlava


Logo OPZ                    LOGO DSO

Sdružení obcí Čistá Jihlava uspělo s žádostí o dotaci na projekt Komunikace obcí s veřejností v DSO Čistá Jihlava a právě dnes startuje tento dvouletý projekt, který cílí na zlepšení komunikace s veřejností v celém regionu i v rámci jednotlivých zapojených obcích. Díky tomuto projektu bude umožněna bližší spolupráce obcí a regionu a bude sestaven koordinovaný a společný rozvoj této oblasti (díky Strategii komunikace s veřejností Sdružení obcí Čistá Jihlava 2023 – 2030). Rovněž v rámci projektu budou pořízený následující nástroje, které usnadní a zlepší informovanost místních obyvatel (nástroje jsou pořizovány dle požadavků obcí - nebudou pořizovány kompletně do všech obcí regionu):

  • Mapové portály GIS,
  • Elektronické úřední desky,
  • Mobilní rozhlas,
  • Webové stránky.

Zároveň bude připravena série vzdělávacích aktivit a školení pro obce a jejich zaměstnance, jak efektivně komunikovat se svými občany i návštěvníky obce a jak prakticky využívat pořizované nástroje. 

O aktivitách v rámci projektu Vás samozřejmě budeme pravidelně informovat. Každý měsíc budou připraveny tzv. Aktuální postřehy k projektu, tedy novinky pro nadcházející měsíc (budou na Hlavní stránce webu i na hlavní stránce projektu). Taktéž pro Vás budeme pravidelně připravovat články či fotogalerie spojené s projektem. 

Detailnější informace o samotném projektu naleznete již dnes, a to v sekci Komunikace obcí s veřejností v DSO Čistá Jihlava.


1. 4. 2021

Sdělení k projektu Komunikace obcí s veřejností


U projektu Komunikace obcí s veřejností v DSO Čistá Jihlava (elektronické úřední desky, GIS a další aktivity - výzva č. 109 OPZ) bylo ukončeno Věcné hodnocení. Projekt získal relativně vysoké hodnocení, i například s porovnáním s projektem v minulém roce (Strategické dokumenty pro všechny obce DSO):

  • 1. hodnotitel ohodnotil projekt jako kvalitní, rovněž finance jsou hodnoceny jako přiměřené a adekvátní - hodnocení 77,5 bodů ze 100 možných
  • 2. hodnotitel navrhl hodnocení 82,5 bodů ze 100 možných, nicméně navrhuje krácení celkem o 2 388 053 Kč z původní výše 7 843 335 Kč 
  • Průměrné hodnocení je tedy přibližně 80 bodů - v minulém projektu se jednalo o hodnocení přibližně 68 bodů

Jakmile budou po věcném hodnocení všechny projekty v této výzvě, přistoupí se k tzv. Výběru projektů. Pravděpodobně lze očekávat výsledné bodové hodnocení mezi 77,5 až 82,5 body a krácení v rozmezí 0 Kč až 2 388 053 Kč. Následně potom budou projekty seřazeny podle přidělených bodů a postupně jim bude přiřazována alokace z výzvy.

V této fázi není možné se ohradit proti navrhovanému krácení projektu, je nutné vyčkat na finální výběr projektů. 

 


7. 10. 2020

Informace o speciálních stránkách HZS ČR


HZS ČR zřídil na svých webových stránkách https://www.hzscr.cz  speciální rubriku "Koronavirus COVID 19 - videoinformace, rady a doporučení" - občané zde mohou nalézt relevantní informace - leták

 


1. 4. 2020

Kontakty na krizové linky


1. 4. 2020

Informace z Úřadu práce


Úřad práce České republiky, Kontaktní pracoviště Pohořelice nabízí pomoc občanům, kteří se s přijetím krizových opatření v souvislosti s COVID-19, dostali do nepříznivé sociální situace.
Tito občané mají možnost se obrátit na Kontaktní pracoviště ÚP v Pohořelicích a žádat o „mimořádnou okamžitou pomoc“, dávky hmotné nouze a dávky státní sociální podpory.
Jedná se zejména
a) o osoby samostatně výdělečně činné, které mají od 16.3.2020 uzavřenou provozovnu nebo
b) osoby, u nichž došlo k podstatnému poklesu příjmu v souvislosti s COVID-19
Osoby, které ukončí zaměstnání dohodou se zaměstnavatelem v souvislosti s COVID -19, nemají v případě nároku na podporu v nezaměstnanosti krácenou výši podpory v nezaměstnanosti,
tzn. dostanou 65% první dva měsíce, 50% další dva měsíce a po zbývající podpůrčí dobu 45% podpory v nezaměstnanosti, která se vypočítává z průměrného měsíčního čistého výdělku za poslední odpracované čtvrtletí.
V případě potřeby se mohou obracet na p. Vernarskou Danu, tel. 950 105 562 , e-mail: dana.vernarska@uradprace.cz
nebo na Mgr. Ivetu Kožnárkovou, tel 950 105 430, e-mail: iveta.koznarkova@uradprace.cz

Za pracovníky Kontaktního pracoviště ÚP ČR Pohořelice:  Mgr. Iveta Kožnárková, vedoucí pracoviště    


1. 4. 2020

Omezení úředních hodin Městského úřadu Pohořelice


V souladu s Usnesením vlády České republiky ze dne 30. března 2020 č. 348 o vydání některých mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví na další období, se s účinností ode dne 1. dubna 2020 do dne 11. dubna 2020 stanovují úřední hodiny Městského úřadu Pohořelice takto:  

ve středu 01.04.2020 v době od 9:00 do 11:00 a v době od 15:30 do 16:30 hod.

v pondělí 06.04.2020 v době od 9:00 do 11:00 a v době od 15:30 do 16:30 hod.

ve středu 08.04.2020 v době od 9:00 do 11:00 a v době od 15:30 do 16:30 hod.

a to pouze v nezbytně nutných záležitostech.

V ostatních dnech bude městský úřad pro veřejnost uzavřen.

Uvedené úřední hodiny jsou platné jen pro občany s trvalým pobytem ve správním obvodu ORP Pohořelice tzn. obce Branišovice, Cvrčovice, Ivaň, Loděnice, Malešovice, Odrovice, Pasohlávky, Pohořelice včetně městských částí, Přibice, Šumice, Troskotovice, Vlasatice, Vranovice, a to pouze v nezbytně nutném rozsahu.


1. 4. 2020

Usnesení vlády České republiky č. 84 - 90


Usnesení vláda české republiky č. 84 - 90 ze dne 15. března 2020

sbírka zákonů - krizové řízení


16. 3. 2020

Informace o postupu při podezření na nákazu koronavirem


10. 3. 2020

Shromáždění starostů DSO ČISTÁ JIHLAVA


Dne 12.12.2019 se na Městském úřadu v Pohořelicích uskuteční shromáždění starostů členských obcí Sdružení obcí ČISTÁ JIHLAVA. Začátek je v 10.00 hodin v konferenčním sále úřadu.

Pozvánka zde


3. 12. 2019

U trati nedaleko Přibic najdete řopík, pozůstatek válečného opevnění


Po nástupu Adolfa Hitlera k moci v Německu v roce 1933 rozhodla vláda Československa o výstavbě stálého opevnění hranic státu. Po vzoru Francie se začaly na klíčových místech stavět pevnůstky „vzor 36“. Tyto objekty ale nevyhovovaly modernímu vedení války, a tak brzy přistoupilo Ředitelství opevňovacích prací k novému, vlastnímu řešení, které dostalo název „vzor 37“.

Podél celé hranice tehdejšího státu bylo vystavěno tisíce pevnůstek a též mnoho objektů těžkého opevnění. V roce 1938 však byly bohužel díky Mnichovské dohodě, kdy nám bylo nařízeno odstoupit pohraničí Německu, opuštěny bez boje. Na jižní Moravě se začalo budovat pásmo obrany až v roce 1938, po obsazení Rakouska nacisty. Na důležitých přístupech k Brnu a dalším městům se vyskytují až ve třech pásmech. Stejně jako u Prahy, kde byla vybudována tzv. Pražská čára, také před Brnem byla plánovaná příčka zachycující německé jednotky, které by prolomily obranu na hranicích.

Bohužel se do Mnichovské krize podařilo vybudovat jen dva úseky vedoucí od Přibic k Bohuticím a pár objektů u Třebíče. Součástí úseku 15 je i řopík, který si blíže představíme. Nachází se nedaleko Přibic u železniční tratě do Pohořelic. V srpnu 1938 byl postaven jako typ D2, což je polovina běžného typu A, jakým je například jeho soused na břehu řeky Jihlavy směrem k Přibicím.

Typ D se stavěl na místech, kde bylo nutné bránit skalní ostrohy, silnice a také, jako zde, mosty. Jeho sousedem byl podobný objekt typu D1, který bránil druhou stranu mostu a byl po válce zničen. Osádku pevnůstky tvořili 4 vojáci obsluhující dvě střílny, jednu hlavní, ve které byl umístěn kulomet vz. 37 a vedlejší, velitelskou, která bránila vchod do bunkru. Uvnitř byl osazen i ventilátor na výměnu vzduchu a odpovídající zásoba munice. Obranu linie znásobovala i řeka Jihlava.

V roce 1938 obsadily opevnění jednotky 6. divize, která měla velitelství v Pohořelicích a též jednotky Stráže obrany státu, tvořené četníky, policisty a vojenskými posilami. Jak již bylo zmíněno výše, k obraně státu již nedošlo. Jinak tomu bylo ale v roce 1945. Německá armáda zahrnula bývalé čs. opevnění do plánu obrany Jižní Moravy před postupující Rudou armádou. Díky vyhození mostů přes řeku Jihlavu do vzduchu byla přibická linie důležitým obranným prvkem. To, že se u našeho řopíku bojovalo, svědčí nejen vstřely blízko hlavní střílny řopíku, ale i nálezy ruských nábojnic v okolí. Dle některých údajů měla obrana trvat skoro až týden.

Po válce byl objekt reaktivován a doplněn chybějícím vybavením. Nyní se pokouší občanské sdružení Četnická stanice Bílovice nad Svitavou o uvedení objektu do podoby těsně po betonáži v roce 1938.


11. 10. 2019

Stránka