Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

česko zpívá koledy

Stránka

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu Vlasatice


vánoční strom


14. 11. 2018

Vánoční jarmark - Cvrčovice


jarmark


14. 11. 2018

Prodloužení výzvy tzv. "kotlíkových dotací"


V rámci dotačního programu Jihomoravského kraje tzv. kotlíkových dotací byla prodloužena výzva k předkládání žádostí o dotaci do 31. 03. 2019 (projekt „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji II“).

Od roku 2022 budou moci být v provozu pouze kotle na tuhá paliva, které splňují minimálně 3. emisní třídu (zpravidla se jedná o kotle s datem výroby po roce 2000). Pokud tyto kotle nebudou vyměněny, dojde k porušení Zákona o ochraně ovzduší z roku 2012 a hrozí uložení pokuty ve výši až 50.000 Kč.

Dotace je určena na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech za nový ekologický kotel (kotle na biomasu, kombinované kotle na uhlí a biomasu, plynové kondenzační kotle či tepelná čerpadla). Dále na novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu, úpravy spalinových cest a další.

Maximální výše dotace činí 127.500 Kč. Dotace se odvíjí od typu nového kotle a lokality, ve které se rodinný dům nachází. Seznam prioritních obcí je uveden zde. Ze správního obvodu ORP Pohořelice sem spadají Pohořelice a Vranovice. 

 

Žádost se podává elektronicky prostřednictvím Dotačního portálu JMK. Veškeré informace naleznete na webových stránkách Jihomoravského kraje, sekci Granty a dotace:

https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=346840&TypeID=2

Kontakty na projektové manažerky:

Ing. Tereza Rosypalová, e-mail: rosypalova.tereza@kr-jihomoravsky.cz, tel.: 541 651 371

Bc. Jana Skácelová, e-mail: skacelova.jana@kr-jihomoravsky.cz, tel.: 541 651 407

Ing. Anna Gelová, e-mail: gelova.anna@kr-jihomoravsky.cz, tel.: 541 651 231

Bc. Kateřina Fafílková, e-mail: fafilkova.katerina@kr-jihomoravsky.cz, tel.: 541 651 425

Ing. Silvie Huberová, e-mail: huberova.silvie@kr-jihomoravsky.cz, tel: 541 651 412

Lokální vytápění domácností se významně podílí na nadlimitních koncentracích znečišťujících látek v ovzduší v Jihomoravském kraji. Lokální topeniště jsou v rámci kraje druhým největším zdrojem znečištění ovzduší, a mají tak významný vliv na životní prostředí. Topeniště jsou na území kraje hustě rozmístěna na relativně malé ploše převážně menších sídelních útvarů a emise jsou vypouštěny přímo do dýchací zóny obyvatel. To má výrazný negativní dopad na zdraví a kvalitu života obyvatel kraje. Kotle umístěné zejména v rodinných domcích jsou v převážné míře zastaralé. Navíc se mnohdy jako palivo využívají materiály patřící do separovaného sběru a komunálních odpadových nádob.

Dotační program - celý text

Informační leták

 


30. 9. 2018

Jazykové kurzy Pohořelice


Zápis do jazykových kurzů Orange Academy se slevou.

Jazyková škola Orange Academy zahájila zápis do kurzů anglického a německého jazyka pro dospělé i pro děti v novém školním roce. V nabídce jsou kurzy pro dospělé všech pokročilostí i kurzy pro děti školního věku. Novinkou je kurz pro předškoláky. Při registraci do konce srpna získáte 5% slevu, při úhradě kurzovného do 7.9. učebnici ke kurzům Effective English/Effektives Deutsch ZDARMA.
Ke všem kurzům přístup do Orange e-learningu ZDARMA.

Více informací: https://orangeacademy.cz/jazykove-kurzy, 776 026 593, pohorelice@orangeacademy.cz 


21. 8. 2018

Charitní pečovatelská služba na Pohořelicku


Charitní pečovatelská služba působí na Pohořelicku již od 2008.

Posláním naší pečovatelské služby je poskytnout kvalitní pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením tak, aby mohli zůstat ve svém přirozeném domácím prostředí. Proto spolupracujeme s uživateli naší služby individuálně tak, abychom zachovali jejich domácí zvyklosti a oni mohli důstojně žít a případně opět se zapojovat do běžného života společnosti. Zároveň podporujeme schopnosti klienta a dopomáháme i k co největší jeho soběstačnosti. Důležitou součástí spolupráce je rodina klienta. Blízkost rodiny je pro každého z nás velmi důležitá a pro osoby, které věkem či onemocněním dochází o plnou svoji soběstačnost, je nepostradatelná. Pečovatelská služba dochází do domácností v předem určeném a vymezeném čase během celého dne tak, aby pomoc byla smysluplná a splnila klientům jejich přání, zůstat co nejdéle doma. Pokud to situace vyžaduje, zabezpečujeme podporu klientům i ve večerních hodinách a o víkendech. Tuto službu i mimo všední dny už několik našich klientů plně využilo. Pracovní doba: pondělí – neděle 7:00 – 20:00


29. 5. 2018

Obří komplex čínských lázní: v Pasohlávkách vyrostou i nové domy


Po deseti letech mluvení a jednání mají představitelé obce a Jihomoravského kraje před sebouhotový návrh lázeňského komplexu v Pasohlávkách na Brněnsku. Pokud záměr schválí, vznikne na místě kromě lázní a hotelu také dvaačtyřicet rodinných domů a nákupní zóna. První etapa výstavby Pálava resortu vyjde na 1,2 miliardy.


4. 1. 2018

Paarův zámeček má novou šanci. Pohořelice na něj dostanou desítky milionů


tyřiatřicet milionů korun mají přislíbené Pohořelice jako dotaci na opravu Paarova zámečku. Chátrající stavba dostane novou šanci k využití v následujících dvou letech. Vedení města chce do památky vrátit školní výuku. Děti si tam podle všeho osvojí zacházení s výpočetní technikou či ekologickou výchovu.


4. 9. 2017

V Přibicích roste díky dotačnímu programu téměř 40 nových stromů a přes 400 keřů


Díky úspěšně podpořenému dotačnímu projektu v rámci akce naše stromy 2017 má obec nyní opět více zeleně. Akce se zúčastnili žáci místní mateřské i základní školy a široká veřejnost. Program byl zahájen ve škole výukou o stromech a dřevinách, do které se mohl zapojit kdokoliv z řad široké veřejnosti. Následně jsme společně se žáky základní a mateřské školy a veřejnosti v rámci terénní akce poznávali stromy v naší obci. Nechybělo ani pásmo básniček a písniček na téma „stromy“. U dětského hřiště nad knihovnou byla připravena ukázka štěpkování odpadu vzniklého z ořezu dřevin a jeho zpětného využití jako mulčovacího materiálu do nových výsadeb.

Vedení obce potěšil zájem občanů o návrhy na umístění jednotlivých stromů a nutno podotknout, že stromy byly nakonec vysazeny za spolupráce žáků školy, zaměstnanců obce a veřejnosti na všechny obecní pozemky, které byly veřejností navrženy k  osázení. Podmínkou dotace bylo vysázení 20ti stromů a 400 keřů. Nakonec však díky registraci obce v Agro Tuřany, jako velkoodběratele, bylo využito cca 30% slevy na nákup dřevin. Rozpočet akce mírně přesáhl 70 000,- Kč, z nichž 50 000,- uhradí Jihomoravský kraj. Nakonec bylo vysazeno celkem po obci 38 stromů a u dětských hřišť 400 keřů buxusu. Nejvíce se vysadilo lip, a to 16 kusů. Vysazeny byly také borovice, tulipánovníky, jinany, hloh, cedry, sekvoje, červené kaštany a jerlín. Bylo nádherné pozorovat děti, s jakou chutí se vrhly na výsadbu.


23. 6. 2017

Kontakty - Policie Pohořelice - obvodní oddělení


Obvodní oddělení Policie ČR Pohořelice

Adresa: Loděnická 754 , Pohořelice 691 23

Tel.: +420 974 632 791

Fax: +420 974 632 795

E-mail: bo.oop.pohorelice.podatelna@pcr.cz

Vedoucí oddělení: npor. Mgr. Bc. Miloš Rouzek, tel. +420 974 632 793, mobil: +420 724 348 055 

Zástupce vedoucího oddělení: npor. Mgr. Ondřej Třešňák, tel. +420 974 632 794 

Leták ZDE


29. 3. 2017

Žádost o dotaci z PRV JMK pro rok 2017


Svazek odeslal k žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2017, dotační podprogram Podpora rozvoje venkova JMK 2017 na akci " Nákup zařízení INFRASET včetně příslušenství" v celkové výši nákladů 290.000,- Kč. 

Žádostbyla evidována pod číslem jednacím 34231.


2. 2. 2017

Stránka