Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Shromáždění starostů DSO ČISTÁ JIHLAVA


Dne 12.12.2019 se na Městském úřadu v Pohořelicích uskuteční shromáždění starostů členských obcí Sdružení obcí ČISTÁ JIHLAVA. Začátek je v 10.00 hodin v konferenčním sále úřadu.

Pozvánka zde


3. 12. 2019

Silvestr 2019


silvestr


18. 11. 2019

U trati nedaleko Přibic najdete řopík, pozůstatek válečného opevnění


Po nástupu Adolfa Hitlera k moci v Německu v roce 1933 rozhodla vláda Československa o výstavbě stálého opevnění hranic státu. Po vzoru Francie se začaly na klíčových místech stavět pevnůstky „vzor 36“. Tyto objekty ale nevyhovovaly modernímu vedení války, a tak brzy přistoupilo Ředitelství opevňovacích prací k novému, vlastnímu řešení, které dostalo název „vzor 37“.

Podél celé hranice tehdejšího státu bylo vystavěno tisíce pevnůstek a též mnoho objektů těžkého opevnění. V roce 1938 však byly bohužel díky Mnichovské dohodě, kdy nám bylo nařízeno odstoupit pohraničí Německu, opuštěny bez boje. Na jižní Moravě se začalo budovat pásmo obrany až v roce 1938, po obsazení Rakouska nacisty. Na důležitých přístupech k Brnu a dalším městům se vyskytují až ve třech pásmech. Stejně jako u Prahy, kde byla vybudována tzv. Pražská čára, také před Brnem byla plánovaná příčka zachycující německé jednotky, které by prolomily obranu na hranicích.

Bohužel se do Mnichovské krize podařilo vybudovat jen dva úseky vedoucí od Přibic k Bohuticím a pár objektů u Třebíče. Součástí úseku 15 je i řopík, který si blíže představíme. Nachází se nedaleko Přibic u železniční tratě do Pohořelic. V srpnu 1938 byl postaven jako typ D2, což je polovina běžného typu A, jakým je například jeho soused na břehu řeky Jihlavy směrem k Přibicím.

Typ D se stavěl na místech, kde bylo nutné bránit skalní ostrohy, silnice a také, jako zde, mosty. Jeho sousedem byl podobný objekt typu D1, který bránil druhou stranu mostu a byl po válce zničen. Osádku pevnůstky tvořili 4 vojáci obsluhující dvě střílny, jednu hlavní, ve které byl umístěn kulomet vz. 37 a vedlejší, velitelskou, která bránila vchod do bunkru. Uvnitř byl osazen i ventilátor na výměnu vzduchu a odpovídající zásoba munice. Obranu linie znásobovala i řeka Jihlava.

V roce 1938 obsadily opevnění jednotky 6. divize, která měla velitelství v Pohořelicích a též jednotky Stráže obrany státu, tvořené četníky, policisty a vojenskými posilami. Jak již bylo zmíněno výše, k obraně státu již nedošlo. Jinak tomu bylo ale v roce 1945. Německá armáda zahrnula bývalé čs. opevnění do plánu obrany Jižní Moravy před postupující Rudou armádou. Díky vyhození mostů přes řeku Jihlavu do vzduchu byla přibická linie důležitým obranným prvkem. To, že se u našeho řopíku bojovalo, svědčí nejen vstřely blízko hlavní střílny řopíku, ale i nálezy ruských nábojnic v okolí. Dle některých údajů měla obrana trvat skoro až týden.

Po válce byl objekt reaktivován a doplněn chybějícím vybavením. Nyní se pokouší občanské sdružení Četnická stanice Bílovice nad Svitavou o uvedení objektu do podoby těsně po betonáži v roce 1938.


11. 10. 2019

Sanatorium v Pasohlávkách za téměř 400 milionů pomůže až 180 pacientům


Rehabilitační středisko, kam se lidé v kraji přesunou rovnou po operaci, vznikne už za necelé čtyři roky. Léčebný ústav nedaleko novomlýnských nádrží bude stát téměř 400 milionů korun. Zkomplikovaný život po operacích, úrazech nebo traumatech páteře usnadní pacientům na jižní Moravě nové sanatorium v Pasohlávkách.


10. 10. 2019

Vrátí kulturu do Branišovic. Obnoví kulturní dům a vytvoří komunitní centrum


Branišovice – O vybudování komunitního centra usilují představitelé Branišovic. „Snažíme se získat dotaci na obnovu kulturního domu a vybudování takzvaného komunitního centra, které by tu bylo pro občany, ale zároveň by navázalo na tradici pořádání kulturních akcí,“ naznačil starosta obce Marek Sovka.

Obec usiluje o dotaci téměř tři miliony korun. Peníze hodlá využít pro elektroinstalaci a osvětlení v budově, rekonstrukci šatny nebo vybudování bezbariérového vchodu. Nově přijme i sociální pracovnici.


10. 10. 2019

Pohořelice se snad dočkají nového autobusového spojení


Město Pohořelice dlouhodobě usiluje o zavedení přímého autobusového spojení pro občany Smolína do Brna a z Brna. Se zajížděním autobusů linky 105 (Mikulov) do Smolína nesouhlasili zástupci KORDISu (společnost založená Jihomoravským krajem a městem Brno ke koordinaci základní dopravní obslužnosti kraje i v rámci Brna). Základní argument byla (mimo jíné) návaznost autobusového spojení na vlakové jízdní řády i jízdní řády dalších autobusů, potřeba zajistit řidičům zákonné přestávky k odpočinku na konečné stanici a délka jízdní doby (a tím i atraktivita pro využívání hromadné dopravy občany).

Při letošním dotazu na možnost průjezdu přímé linky do Brna přes Smolín jsme se dozvěděli, že máme určitou naději. Důvodem je vznik nových pracovních příležitostí ve firmách okolo Brna – Syrovice, Rajhrad – a potřeba zajistit i tam dopravní spojení. S největší pravděpodobností tak bude zřízena linka Pohořelice - Smolín, Medlov, Sobotovice, Ledce, Syrovice, Rajhrad a Modřice do Brna, k Ústřednímu hřbitovu. Stávající linka 105 by měla být mezi Pohořelicemi a Brnem vedena po dálnici. Současně by však měla být zrušena linka 523 (Pohořelice – Medlov – Židlochovice) a spojení mezi Pohořelicemi a Židlochovicemi by mělo být zajištěno s přestupem v Ledcích mezi novou linkou Pohořelice – Brno a linkou 154.

Do Židlochovic budou tedy mít občané (i studenti gymnázia) spoj zajištěn. Detailní návrhy jízdních řádů bychom měli dostat v průběhu září. Podle informace by autobusy do Brna měly jezdit i o víkendu. Změny nastanou od platnosti nových jízdních řádů, tedy od 15. 12. 2019. Věříme, že uvedená opatření přispějí k lepší dopravní obslužnosti občanů Smolína, a že i  nadále zůstane zachována dopravní dostupnost zdravotnických a školských zařízení v Židlochovicích. Po obdržení dalších informací budeme občany opět informovat.


9. 9. 2019

Sál v Branišovicích nabídne místo na cvičení i kancelář sociální pracovnice


Sál kulturního domu všichni občané znají. Svou velikostí byl v tehdejším okrese Znojmo druhý největší. Kulturní život do něj nepochybně patří. Na elektroinstalaci, osvětlení a stropu však vidíme zub času. V souladu s komunitním setkáváním je i dotační program: „MAS Podbrněnsko, spolek – IROP – Podpora sociálně integračních a aktivizačních projektů a služeb začleňujících různé skupiny obyvatel do života komunity“.

Do konce června tedy podáme žádost o dotaci, alokovaná částka v programu je 2 891 630 korun a rádi bychom byli úspěšní a tuto část získali pro Branišovice. Dotace na tento projekt by činila téměř 95 %, tedy téměř 2 746 450 korun. Nechali jsme si zpracovat návrh architekty komunitního centra, včetně vybudování bezbariérové rampy pro přístup do sálu a vybudování šatny a kanceláře sociální pracovnice, na kterou bychom také rádi dostali 95 %.

Přibližně po dobu dvou let by se věnovala místním občanům a radila jim v oblasti finanční gramotnosti, sociální a psychologické problematice, taktéž s žádostmi a vyřízením dávek a podobně. V komunitním centru budou mít své místo i spolky, pro realizaci svých aktivit a odkladové plochy pro svůj majetek. Taktéž počítáme s využitím na cvičení jógy a cvičení rodičů s dětmi. Realizace projektu je podmíněna přidělením dotace.


26. 8. 2019

Kontakty - Policie Pohořelice - obvodní oddělení


Obvodní oddělení Policie ČR Pohořelice

Adresa: Loděnická 754 , Pohořelice 691 23

Tel.: +420 974 632 791

Fax: +420 974 632 795

E-mail: bo.oop.pohorelice.podatelna@pcr.cz

Vedoucí oddělení: npor. Mgr. Bc. Miloš Rouzek, tel. +420 974 632 793, mobil: +420 724 348 055 

Zástupce vedoucího oddělení: npor. Mgr. Ondřej Třešňák, tel. +420 974 632 794 

Leták ZDE


22. 3. 2019

Shromáždění starostů DSO Čistá Jihlava


Dne 29.11.2018 se na Městském úřadu v Pohořelicích uskuteční shromáždění starostů členských obcí Sdružení obcí ČISTÁ JIHLAVA. Začátek je v 10.00 hod. v konferenčním sále úřadu.

Pozvánka zde


19. 11. 2018

Prodloužení výzvy tzv. "kotlíkových dotací"


V rámci dotačního programu Jihomoravského kraje tzv. kotlíkových dotací byla prodloužena výzva k předkládání žádostí o dotaci do 31. 03. 2019 (projekt „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji II“).

Od roku 2022 budou moci být v provozu pouze kotle na tuhá paliva, které splňují minimálně 3. emisní třídu (zpravidla se jedná o kotle s datem výroby po roce 2000). Pokud tyto kotle nebudou vyměněny, dojde k porušení Zákona o ochraně ovzduší z roku 2012 a hrozí uložení pokuty ve výši až 50.000 Kč.

Dotace je určena na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech za nový ekologický kotel (kotle na biomasu, kombinované kotle na uhlí a biomasu, plynové kondenzační kotle či tepelná čerpadla). Dále na novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu, úpravy spalinových cest a další.

Maximální výše dotace činí 127.500 Kč. Dotace se odvíjí od typu nového kotle a lokality, ve které se rodinný dům nachází. Seznam prioritních obcí je uveden zde. Ze správního obvodu ORP Pohořelice sem spadají Pohořelice a Vranovice. 

 

Žádost se podává elektronicky prostřednictvím Dotačního portálu JMK. Veškeré informace naleznete na webových stránkách Jihomoravského kraje, sekci Granty a dotace:

https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=346840&TypeID=2

Kontakty na projektové manažerky:

Ing. Tereza Rosypalová, e-mail: rosypalova.tereza@kr-jihomoravsky.cz, tel.: 541 651 371

Bc. Jana Skácelová, e-mail: skacelova.jana@kr-jihomoravsky.cz, tel.: 541 651 407

Ing. Anna Gelová, e-mail: gelova.anna@kr-jihomoravsky.cz, tel.: 541 651 231

Bc. Kateřina Fafílková, e-mail: fafilkova.katerina@kr-jihomoravsky.cz, tel.: 541 651 425

Ing. Silvie Huberová, e-mail: huberova.silvie@kr-jihomoravsky.cz, tel: 541 651 412

Lokální vytápění domácností se významně podílí na nadlimitních koncentracích znečišťujících látek v ovzduší v Jihomoravském kraji. Lokální topeniště jsou v rámci kraje druhým největším zdrojem znečištění ovzduší, a mají tak významný vliv na životní prostředí. Topeniště jsou na území kraje hustě rozmístěna na relativně malé ploše převážně menších sídelních útvarů a emise jsou vypouštěny přímo do dýchací zóny obyvatel. To má výrazný negativní dopad na zdraví a kvalitu života obyvatel kraje. Kotle umístěné zejména v rodinných domcích jsou v převážné míře zastaralé. Navíc se mnohdy jako palivo využívají materiály patřící do separovaného sběru a komunálních odpadových nádob.

Dotační program - celý text

Informační leták

 


30. 9. 2018

Stránka