Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Veřejné zakázky Sdružení obcí ČISTÁ JIHLAVA


Logo OPZ                       LOGO DSO

Sdružení obcí ČISTÁ JIHLAVA dne 25. 5. 2022 vyhlásila 2 veřejné zakázky, a to na dodání mapového portálu GIS a na dodání elektronických úředních desek a webových stránek pořizovaných v rámci projektu Komunikace obcí s veřejností v DSO Čistá Jihlava (CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016863). 

Veškeré informace o Veřejné zakázce, včetně Zadávací dokumentace, naleznete na profilu zadavatele na webu vhodne-uverejneni.cz, a to konkrétně na mapový portál GISna elektronické úřední desky a webové stránky.


25. 5. 2022

Změna čísla bankovního účtu


S ohledem na současnou situaci v souvislosti se Sberbank došlo ke změně účtu Sdružení obcí ČISTÁ JIHLAVA. Nově je účet veden Komerční banky pod číslem 123-6356600207/0100. 

K původnímů účtu u Sberbank není možné přistoupit, prosím, žádné finance na účet u Sberbank neposílejte!


1. 3. 2022

Veřejná zakázka na Elektronické úřední desky a webové stránky


Logo OPZ                    LOGO DSO

 

Sdružení obcí ČISTÁ JIHLAVA dne 26. 1. 2022 vyhlásila veřejnou zakázku na dodání elektronických úředních desek a webových stránek pořizovaných v rámci projektu Komunikace obcí s veřejností v DSO Čistá Jihlava (CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016863). 

Veškeré informace o Veřejné zakázce, včetně Zadávací dokumentace, naleznete na profilu zadavatele na webu vhodne-uverejneni.cz.


26. 1. 2022

Začátek realizace projektu Komunikace obcí s veřejností v DSO Čistá Jihlava


Logo OPZ                    LOGO DSO

Sdružení obcí Čistá Jihlava uspělo s žádostí o dotaci na projekt Komunikace obcí s veřejností v DSO Čistá Jihlava a právě dnes startuje tento dvouletý projekt, který cílí na zlepšení komunikace s veřejností v celém regionu i v rámci jednotlivých zapojených obcích. Díky tomuto projektu bude umožněna bližší spolupráce obcí a regionu a bude sestaven koordinovaný a společný rozvoj této oblasti (díky Strategii komunikace s veřejností Sdružení obcí Čistá Jihlava 2023 – 2030). Rovněž v rámci projektu budou pořízený následující nástroje, které usnadní a zlepší informovanost místních obyvatel (nástroje jsou pořizovány dle požadavků obcí - nebudou pořizovány kompletně do všech obcí regionu):

  • Mapové portály GIS,
  • Elektronické úřední desky,
  • Mobilní rozhlas,
  • Webové stránky.

Zároveň bude připravena série vzdělávacích aktivit a školení pro obce a jejich zaměstnance, jak efektivně komunikovat se svými občany i návštěvníky obce a jak prakticky využívat pořizované nástroje. 

O aktivitách v rámci projektu Vás samozřejmě budeme pravidelně informovat. Každý měsíc budou připraveny tzv. Aktuální postřehy k projektu, tedy novinky pro nadcházející měsíc (budou na Hlavní stránce webu i na hlavní stránce projektu). Taktéž pro Vás budeme pravidelně připravovat články či fotogalerie spojené s projektem. 

Detailnější informace o samotném projektu naleznete již dnes, a to v sekci Komunikace obcí s veřejností v DSO Čistá Jihlava.


1. 4. 2021

Sdělení k projektu Komunikace obcí s veřejností


U projektu Komunikace obcí s veřejností v DSO Čistá Jihlava (elektronické úřední desky, GIS a další aktivity - výzva č. 109 OPZ) bylo ukončeno Věcné hodnocení. Projekt získal relativně vysoké hodnocení, i například s porovnáním s projektem v minulém roce (Strategické dokumenty pro všechny obce DSO):

  • 1. hodnotitel ohodnotil projekt jako kvalitní, rovněž finance jsou hodnoceny jako přiměřené a adekvátní - hodnocení 77,5 bodů ze 100 možných
  • 2. hodnotitel navrhl hodnocení 82,5 bodů ze 100 možných, nicméně navrhuje krácení celkem o 2 388 053 Kč z původní výše 7 843 335 Kč 
  • Průměrné hodnocení je tedy přibližně 80 bodů - v minulém projektu se jednalo o hodnocení přibližně 68 bodů

Jakmile budou po věcném hodnocení všechny projekty v této výzvě, přistoupí se k tzv. Výběru projektů. Pravděpodobně lze očekávat výsledné bodové hodnocení mezi 77,5 až 82,5 body a krácení v rozmezí 0 Kč až 2 388 053 Kč. Následně potom budou projekty seřazeny podle přidělených bodů a postupně jim bude přiřazována alokace z výzvy.

V této fázi není možné se ohradit proti navrhovanému krácení projektu, je nutné vyčkat na finální výběr projektů. 

 


7. 10. 2020

Informace o speciálních stránkách HZS ČR


HZS ČR zřídil na svých webových stránkách https://www.hzscr.cz  speciální rubriku "Koronavirus COVID 19 - videoinformace, rady a doporučení" - občané zde mohou nalézt relevantní informace - leták

 


1. 4. 2020

Kontakty na krizové linky


1. 4. 2020

Informace z Úřadu práce


Úřad práce České republiky, Kontaktní pracoviště Pohořelice nabízí pomoc občanům, kteří se s přijetím krizových opatření v souvislosti s COVID-19, dostali do nepříznivé sociální situace.
Tito občané mají možnost se obrátit na Kontaktní pracoviště ÚP v Pohořelicích a žádat o „mimořádnou okamžitou pomoc“, dávky hmotné nouze a dávky státní sociální podpory.
Jedná se zejména
a) o osoby samostatně výdělečně činné, které mají od 16.3.2020 uzavřenou provozovnu nebo
b) osoby, u nichž došlo k podstatnému poklesu příjmu v souvislosti s COVID-19
Osoby, které ukončí zaměstnání dohodou se zaměstnavatelem v souvislosti s COVID -19, nemají v případě nároku na podporu v nezaměstnanosti krácenou výši podpory v nezaměstnanosti,
tzn. dostanou 65% první dva měsíce, 50% další dva měsíce a po zbývající podpůrčí dobu 45% podpory v nezaměstnanosti, která se vypočítává z průměrného měsíčního čistého výdělku za poslední odpracované čtvrtletí.
V případě potřeby se mohou obracet na p. Vernarskou Danu, tel. 950 105 562 , e-mail: dana.vernarska@uradprace.cz
nebo na Mgr. Ivetu Kožnárkovou, tel 950 105 430, e-mail: iveta.koznarkova@uradprace.cz

Za pracovníky Kontaktního pracoviště ÚP ČR Pohořelice:  Mgr. Iveta Kožnárková, vedoucí pracoviště    


1. 4. 2020

Omezení úředních hodin Městského úřadu Pohořelice


V souladu s Usnesením vlády České republiky ze dne 30. března 2020 č. 348 o vydání některých mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví na další období, se s účinností ode dne 1. dubna 2020 do dne 11. dubna 2020 stanovují úřední hodiny Městského úřadu Pohořelice takto:  

ve středu 01.04.2020 v době od 9:00 do 11:00 a v době od 15:30 do 16:30 hod.

v pondělí 06.04.2020 v době od 9:00 do 11:00 a v době od 15:30 do 16:30 hod.

ve středu 08.04.2020 v době od 9:00 do 11:00 a v době od 15:30 do 16:30 hod.

a to pouze v nezbytně nutných záležitostech.

V ostatních dnech bude městský úřad pro veřejnost uzavřen.

Uvedené úřední hodiny jsou platné jen pro občany s trvalým pobytem ve správním obvodu ORP Pohořelice tzn. obce Branišovice, Cvrčovice, Ivaň, Loděnice, Malešovice, Odrovice, Pasohlávky, Pohořelice včetně městských částí, Přibice, Šumice, Troskotovice, Vlasatice, Vranovice, a to pouze v nezbytně nutném rozsahu.


1. 4. 2020

Usnesení vlády České republiky č. 84 - 90


Usnesení vláda české republiky č. 84 - 90 ze dne 15. března 2020

sbírka zákonů - krizové řízení


16. 3. 2020

Stránka