Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

znakObec Odrovice

http://www.odrovice.cz

 

Existenci Odrovic objevujeme již v zakládací listině Luckého kláštera z roku 1190. Patřily mezi osady, které byly klášteru darované.

R. 1284 potvrzuje olomoucký biskup Dětřich udělení veškerých desátek klášteru.

R. 1524 Václav Odrovský z Vlasatic(úředník v Hodoníně) prodává manský dvůr za 250 zl. opatovi luckému Janovi.

R.1540-1572 ves dle smlouvy připadla se Smolínem p.Jiřímu Žabkovi z Liberka na Dolních Kounicích.

R.1572 si ves rozdělily dvě vrchnosti:

1. Ves sama náležela klášteru Kounickému

Ves připadla za dělení Prštickovlasatického statku hr. Janovi Jak. Thurmovi, který ji prodal za 22.000,- zl. uroz. p. Bernardovi Krnovskému z Drnovin a jeho manželce pí. Anně Žabkově z Limberka. Od tohoto data patří Odrovice k Dolnokounickému statku.

2. Dvůr náležel Luckému

Po zrušení kláštera Luckého mají stejné dějiny s Loděnicemi.Tato část Odrovic zůstává přifařena do Loděnic. Po 30.leté válce ves přidána k Malešovicím.

Loděnice vlastní do roku 1856 pouze 2 celolány.

R. 1822 dne 6.července Odrovice vyhořely. Válečné škody utrpěly od Prusů, Sasů a Francouzů v letech 1743 a 1866.

Velké škody na úrodě a majetcích obyvatel bylo způsobeno krupobitím a povodněmi, kdy se brzy za jarního tání vylévá řeka Jihlava.

Obyvatelé se živili hlavně polním hospodářstvím , chovem dobytka a vinařstvím (velmi výnosné pro ves, avšak později zaniklo).

 

Památky:

- Boží muka z roku 1521 připomínají neštěstí morové epidemie, kdy celá ves vymřela (toho času obydlená saskými přistěhovalci).

- Bývalá zvonice na návsi.

- Radnice z roku 1857 (nynější obecní úřad)

- Škola vybudována roku 1878 pouze jednotřídní (dříve se chodilo do Malešovic).

- Kostel P. Marie Pomocnice křesťanů (se stejnojmenným oltářem, ozdobeným sochami sv. Josefa a sv. Anny) nacházející se u silnice postavený v novorománském slohu r. 1900.

- Pečeť:

Na nejstarší pečeti obce je nápis SIGIL * DES * AIGENS * ODERWITZ a uprostřed znak - ležící radlice na krojidle a obilí v jedné polovině štítu, kosíř a hrozen v druhé.