Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Mikroregion Čistá Jihlava

Mikroregion Čistá Jihlava je dobrovolným svazkem obcí a má koordinační a poradní funkce a s tím související pravomoci.

Ve svazku se sdružují obce Pohořelice, Přibice, Ivaň, Pasohlávky, Branišovice, Cvrčovice, Odrovice, Malešovice, Loděnice a Šumice.

Toto  sdružení je zájmovým sdružením právnických osob a má postavení samostatné právnické osoby. Mikroregion, jako dobrovolný svazek obcí, byl založen za účelem zajištění dalšího celkového rozvoje "mikroregionu" a vznikl zapsáním do registru zájmových sdružení právnických osob, vedeného u Okresního úřadu Břeclav, dne 18.10.1999 pod číslem jednacím 5/99. 

Obec Vranovice dne 31.12.2012 na vlastní žádost ukončila členství v DSO Čistá Jihlava a obec Vlasatice ukončila členství ke dni 31.12.2018.

Orgány sdružení: 

Shromáždění starostů - je nejvyšším orgánem svazku, je tvořeno zástupci všech členů svazku.

Revizní komise - je kontrolním orgánem svazku a nynější členové revizní komise jsou:

- předseda: Jiří Vedral (obec Odrovice)

- členové:  Marek Moudrý (obec Šumice)

                 Bc. Marek Sovka (obec Branišovice)

Předseda svazku - je statutárním zástupcem svazku, je oprávněn jednat jménem, svazku a činit právní úkony při zajišťování řízení a činnosti svazku.  

Místopředseda svazku - zastupuje předsedu svazku v době jeho nepřítomnosti, ve všech jeho činnostech.

Hlavní činnosti organizace:

Zakladatelé jsou vedeni myšlenkou, DSO Čistá Jihlava je oblastí s možností rozvíjení mnoha společných záměrů a tudíž by činnost "mikroregionu" měla vést k prosazování názorů a zájmů obcí v "mikroregionu", které odpovídají vývojovým trendům regionu a zachování jeho tradic.

"Mikroregion" byl založen za účelem koordinace záměrů a spolupráce v oblasti hospodářského, sociálního, kulturního a sportovního rozvoje v působnosti "DSO Čistá Jihlava". Hlavním cílem je růst trvalé prosperity "mikroregionu" jako celku.